Nieuwe regels toewijzing huurwoningen Poelenburg & Peldersveld

Publicatiedatum: 20-03-2018

Het Ministerie heeft de gemeente Zaanstad toestemming gegeven om bijzondere regels te gaan hanteren voor de toewijzing van huurwoningen in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Doelstelling is om de bevolkingssamenstelling in de wijken stap voor stap te veranderen.

Voorrang verlenen
De gemeente Zaanstad mag voortaan in Poelenburg en Peldersveld aan sommige mensen die een sociale huurwoning zoeken voorrang verlenen. Daarbij wordt gekeken naar het werk dat ze doen, waar hun inkomsten uit bestaan en of ze voldoen aan de inkomensnorm om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Mensen met een maatschappelijk beroep hebben een streepje voor en als je slecht bekend staat bij de politie kom je niet meer in aanmerking voor een huurwoning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Zaanstad daartoe toestemming gegeven om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te passen.

Geen gevolgen voor huidige bewoners
De woningcorporaties in Zaanstad (Parteon, ZVH en Rochdale) gaan huurwoningen die vrijkomen in Poelenburg en Peldersveld toewijzen aan mensen die voldoen aan de nieuwe criteria. Dit heeft geen gevolgen voor mensen die nu al in Poelenburg en Peldersveld wonen, tenzij je binnen deze wijken verhuist. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen.

Brede aanpak in het Actieplan
De toepassing van de wet is onderdeel van het actieplan Poelenburg Peldersveld.
Dit actieplan heeft als doel de wijken duurzaam te verbeteren. De toepassing van de nieuwe toewijzingsregels is slechts één van de vele verbeteringen die er wordt doorgevoerd. Naast woondiversiteit is er ook aandacht voor het leren van de Nederlandse taal, opvoeding, onderwijs, vuiloverlast en tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden