Minder huisuitzettingen in coronatijd

Publicatiedatum: 22-02-2021

Tijdens de coronacrisis is door een succesvolle aanpak van de Zaanse corporaties het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand sterk teruggebracht. Deze maatwerkaanpak werd al landelijk afgesproken en is in Zaanstad al meerdere jaren een gezamenlijke werkwijze. Door goede voorlichting, een actieve benadering van huurders en persoonlijke aanpak is in coronatijd dit mooie resultaat behaald.

De Zaanse corporaties zetten zich al voor de coronacrisis in voor huurders met betalingsachterstanden, een kwetsbare groep huurders die plotseling inkomen verliezen en hierdoor de huur niet meer kunnen betalen. Maatwerk is de afspraak, het ruimhartig zoeken naar een persoonlijke oplossing om huisuitzettingen te voorkomen.  Wanneer er sprake is van criminele activiteiten, ernstige overlast of woonfraude geldt deze aanpak niet.

Zeker nu de coronacrisis aanhoudt, houden de corporaties oog voor een groeiende groep huurders die worstelen met inkomensachteruitgang. De Zaanse corporaties laten met de actieve aanpak zien dat het aantal huisuitzettingen is gedaald. Waar in 2016 nog 41 huurders werden ontruimd door betalingsachterstanden, is dat in 2020 gedaald naar 9. Iedere huisuitzetting is er 1 teveel, doelstelling is en blijft een op maat gesneden oplossing voor de huurder om uitzetting te voorkomen.

Sandra van der Woude, woordvoerder namens Parteon:

Succesaanpak tijdens corona ligt vooral in de directe actie richting huurders, ofwel het snel in contact komen. Door vanaf de start van de intelligente lockdown in maart actief te communiceren en huurders met financiële problemen op te roepen zo snel mogelijk met ons in gesprek te gaan, namen veel huurders met zorgen contact met ons op. Meestal waren dit huurders met betaalproblemen die nooit eerder hulp aan Parteon vroegen.’

De woningcorporaties bespreken in een persoonlijk gesprek de situatie van de huurder en de achtergrond van de betalingsachterstand. Als blijkt dat er meer schulden of andere problemen spelen, wordt met toestemming van de huurder het sociaal wijkteam ingeschakeld om samen een plan van aanpak te maken en hulpmiddelen aan te bieden.

De Zaanse woningcorporaties starten in 2021 een onderzoek naar mogelijkheden om mensen met structureel te hoge kosten in vergelijking met het maandelijks inkomen meer te kunnen ontzien. Zodat huurders na het betalen van de woonlasten nog voldoende geld overhouden om te kunnen leven. Samen met gemeente, huurdersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties zal worden gekeken waar de corporaties door samenwerking meer kunnen betekenen voor juist deze groep mensen waarbij het inkomen en de uitgaven niet in verhouding zijn.

 

Deel deze pagina