Melden van woonfraude loont

Publicatiedatum: 05-12-2018

Elke maand maakt Parteon gemiddeld acht huurwoningen in de gemeente Zaanstad beschikbaar voor woningzoekenden nadat geconstateerd is dat er gefraudeerd werd met de woning. Het gaat dan bijvoorbeeld om een huurwoning leeg laten staan, onderverhuren of hennepplanten kweken in huis.

Dit jaar kreeg Parteon ruim driehonderd meldingen van woonfraude binnen. Hiervan bleek een derde na onderzoek geen woonfraude te zijn. Bij de rest van de meldingen bleek wel degelijk iets aan de hand te zijn en is er actie ondernomen. Zo zijn van januari tot november dit jaar van 85 woningen het huurcontract opgezegd. Deze woningen zijn weer beschikbaar gekomen voor woningzoekenden die recht hebben op een sociale huurwoning.

Parteon bestrijdt actief woonfraude en legt zware sancties op aan frauderende huurders. Door onrechtmatig gebruik van huurwoningen staan woningzoekenden langer op de wachtlijst. Daarnaast zijn woonfraudegevallen zoals illegale onderverhuur, hennepkwekerijen en leegstand een risico voor een veilige, schone en prettige woonomgeving.

 

Deel deze pagina