Meer en betere sociale huurwoningen in Zaanstad

Publicatiedatum: 30-01-2018

Op 29 januari ondertekenden Gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties de prestatieafspraken 2018. In deze afspraken staat wat de gemeente en de corporaties in 2018 willen bereiken op het gebied van woningbouw.

Meer sociale huurwoningen
Om aan de groeiende woonvraag te kunnen voldoen, moeten er tot 2040 in Zaanstad 15.000 tot 20.000 woningen bij. In de raamovereenkomst 2016-2020 is afgesproken dat corporaties in Zaanstad in 2020 tenminste 25.100 sociale huurwoningen bezitten; waarvan Parteon er dan 15.669 in bezit heeft. Harry Platte, directeur Parteon: “Een steeds grotere groep mensen doet een beroep op goedkope huurwoningen. Gemeente en corporaties moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de sociale woningvoorraad evenredig meegroeit met de stedelijke woningbouwambities.”
Gemeente, corporaties en huurders spreken uit dat hun ambities veel verder gaan dan wat er in 2018 concreet gebeurt. Daarom voeren partijen komende tijd met elkaar het gesprek over het aandeel sociale verhuur verspreid over Zaanstad.

Betere kwaliteit en duurzaamheid
De bestaande woningen krijgen ook aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van funderingsherstel en duurzaamheid. Bovendien moet in meer woningen langer zelfstandig wonen mogelijk zijn. In 2018 leveren corporaties 484 woningen op waar grootschalig onderhoud heeft plaatsgevonden. Parteon verricht in 2018 bij 90 woningen groot onderhoud. En in 2019 en 2020 is voor 526 woningen projectmatig onderhoud gepland.
Met alle acties gericht op verduurzaming krijgen in 2018 1081 woningen een beter energielabel; hiervan zijn 653 woningen van Parteon.
Kees Cornelissen namens de huurdersorganisaties: "Bij alle plannen blijven de huurdersorganisaties er voor waken dat betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid hoog op de agenda blijven staan."

Andere woonruimteverdeling
Verder spreken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties dit jaar op lokaal en regionaal niveau over een nieuw systeem om woonruimte te verdelen. Het huidige systeem is gebaseerd op wachttijd. Mensen die écht een sociale huurwoning nodig hebben, zouden daar sneller aanspraak op moeten kunnen maken.

Namen corporaties en organisaties
De zes woningcorporaties zijn ZVH, Parteon, Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen en Woonzorg Nederland. De huurdersorganisaties zijn Bewonersraad Rochdale, Huurders Platform Parteon, Bewonersraad ZVH en Huurdersoverleg Zaanstreek.

Prestatieafspraken in beeld
Bekijk hier de animatie van de prestatieafspraken 2018.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden