Maatwerk voor Zaanse huurders met laag inkomen

Publicatiedatum: 12-05-2020

In Zaanstad trekken de woningcorporaties en de gemeente samen op om huurders te ontzien bij wie de huur niet in verhouding is met het maandelijks inkomen. Zij schreven 1.000 huurders aan en informeerden hen over de mogelijkheden. Met succes: bijna tweederde van de groep mensen kwam al in actie en een groot deel krijgt hierdoor een lagere huurverhoging, geen huurverhoging of zelfs huurverlaging.

Woningcorporaties hebben geen inkomensgegevens van huurders. Om toch juist deze mensen te benaderen, hebben de Zaanse corporaties de medewerking van gemeente Zaanstad gevraagd. Het initiatief was een uitdaging qua tijdsplanning en privacyregelgeving, maar dankzij de intensieve inzet van alle partijen is de tegemoetkoming mogelijk gemaakt.

Maatwerk bij huuraanpassing

Door de coronacrisis maken woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen bij de jaarlijkse huuraanpassing nog meer gebruik van maatwerk. Dit om te voorkomen dat huurders met een plotseling verlies van inkomen in de problemen komen en hun huur niet langer kunnen betalen. Huurders die meer dan 619 euro aan maandelijkse huur betalen en een lager inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een lagere huurverhoging, geen huurverhoging of zelfs huurverlaging. Lees hier de mogelijkheden bij Parteon.

Deel deze pagina