Maatregelen Zaanse woningcorporaties in verband met het coronavirus

Publicatiedatum: 26-03-2020

 

Ook de Zaanse woningcorporaties hebben hun activiteiten aangepast om de veiligheid van hun huurders en medewerkers niet in gevaar te brengen vanwege het coronavirus. Zij volgen hierbij de voorschriften van de overheid en RIVM. Huurders kunnen via mail en telefoon met vragen terecht bij de corporaties. Dat geldt ook bij dreigende achterstand met betaling van de huur. Waar mogelijk proberen de corporaties regelingen te treffen met huurders.

Aangepaste dienstverlening

Corporaties passen hun dienstverlening zodanig aan dat waar dat kan, direct contact wordt vermeden. Voor de ondertekening van huurcontracten, sleuteloverdracht en bezichtigingen van woningen organiseren de corporaties allerhande maatregelen, waarbij er zo min mogelijk fysiek contact is en voldoende afstand kan worden gehouden. Alles onder de voorwaarde dat dat praktisch mogelijk is.  

Zo blijft bijvoorbeeld de medewerker van de corporatie buiten staan wanneer de huurder voor een bezichtiging in een woning is. Als iets met spoed gerepareerd moet worden, wordt voldoende afstand gehouden tot de huurders.  Wanneer huurders verkouden zijn of andere ziekteverschijnselen hebben, dan wordt de spoedreparatie op een ander moment gedaan.

Uiteraard mogen medewerkers die verschijnselen hebben, niet aan het werk. Ook is gecheckt of zij in risicogebieden zijn geweest. Veel corporatiemedewerkers zijn niet op kantoor of in de wijk, maar werken thuis. De bezoekersbalie is gesloten. Medewerkers werken telefonisch en online samen en onderhouden zo ook de contacten met de huurders.

Waar mogelijk ondersteunen de corporaties initiatieven van lokale netwerkpartners zoals sociale wijkteams en Zaankanters voor Elkaar. En zorg- en seniorencomplexen worden extra schoongemaakt om verspreiding van het virus te voorkomen.

Voorkomen betalingsachterstanden huur

De Zaanse woningcorporaties snappen dat bij veel huurders zorgen zijn over het inkomen. De corporaties treden waar mogelijk huurders tegemoet die in verband met corona in de (betalings-) problemen komen. Daarbij is elke situatie anders en zal per situatie door elke corporatie met de huurder worden overlegd over een mogelijke betalingsregeling.

De corporaties zijn blij met de maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd voor de ondersteuning van de gedupeerden door het coronavirus. Ze verwachten dat deze maatregelen – in combinatie met het maatwerk dat corporaties de komende maanden gaan leveren – voldoende zijn om gedupeerde huurders te helpen.

Samen met de gemeente en maatschappelijke dienstverleners zetten de corporaties zich al jaren in voor het voorkomen en oplossen van langdurige betalingsproblemen, zodat ontruimingen kunnen worden voorkomen. De medewerkers van de sociale wijkteams behoren tot de vitale beroepsgroepen en blijven aan het werk. Het vroeg signaleren van betaalproblemen en actief benaderen van deze huurders gaat gewoon door, in aangepaste vorm via mail en telefoon.

De rechtbanken werken niet. De corporaties voeren recent uitgesproken vonnissen (m.u.v. van criminaliteit) om tot ontruiming van woningen over te gaan, tot 28 april niet uit. Dit geeft ook de maatschappelijke dienstverleners meer tijd en ruimte om te zoeken naar mogelijke oplossingen. En dit sluit aan bij het beleid van de corporaties om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen.

De corporaties roepen ook hun huurders van bedrijfsruimtes op om bij mogelijke betalingsproblemen zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de corporatie, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Meer informatie

Elke corporatie heeft informatie op de eigen site staan voor de eigen huurders. Elke dag wordt crisisoverleg gehouden en kunnen de maatregelen worden aangescherpt.

Eigen Haard, Parteon, Rochdale, Woonzorg Nederland, WormerWonen, ZVH

 

Deel deze pagina