Grote belangstelling bijeenkomst bewonersparticipatie

Publicatiedatum: 06-04-2016

Parteon werkt het komend jaar aan het vernieuwen van de manieren waarop huurders kunnen meedoen, meepraten en meebeslissen over het huren bij Parteon. Op 5 april organiseerde Parteon daarom een bijeenkomst over bewonersparticipatie voor huurders. Ruim veertig huurders kwamen op dinsdagavond naar de bijeenkomst om mee te denken.

De mogelijkheden om mee te doen en mee te praten
De bijeenkomst startte, na een kort welkomstwoord van Cees van Boven, directeur-bestuurder Parteon, met een presentatie van Rosa Gärtner van Aedes. Zij vertelde meer over welke vormen van bewonersparticipatie er zijn en liet voorbeelden zien van hoe je als huurder mee kunt doen of mee kunt praten. Er zijn veel verschillende vormen van bewonersparticipatie. Van een digitaal huurderspanel tot een bewonerscommissie van een complex en van huurders die samen de gemeenschappelijke tuin onderhouden tot een Bewonersraad die meebeslist over de afspraken die de corporatie maakt met de gemeente.
Hierna vertelde Katinka Kahlman, wijkregisseur bij Parteon, kort over hoe Parteon nu al is gestart met een aantal pilots om op een andere manier huurders meer invloed te geven op wat Parteon doet. Zo is er bijvoorbeeld een gesprek geweest met een groep bewoners om samen te kijken hoe de manier waarop de schoonmaak van het complex wordt gedaan beter kan.

Meedenken over vragen van Parteon
Vervolgens gingen we aan de slag. In kleine groepjes werd er gesproken en meegedacht over een aantal vragen die Parteon graag met de huurders wilde bespreken. Zo hebben we nu een goede input op wat de belangrijkste voorwaarden zijn om de participatie te laten slagen, wanneer een digitaal panel werkt, hoe een Bewonersraad de huurders het beste kan vertegenwoordigen en waar een lid van de Raad van Commissarissen van Parteon die namens de huurders toezicht houdt aan moet voldoen.
Tijdens de gesprekken kwamen vaak veel verhalen los over waar het bij Parteon beter kan of beter moet. Cees van Boven sloot de bijeenkomst dan ook af met: 'Ik rijd blij en balend vanavond weg. Balend omdat er nog veel zaken beter kunnen en moeten worden geregeld bij Parteon. En blij omdat we vanavond met een grote groep huurders goed in gesprek zijn gegaan.'

Denk ook mee met de initatiefgroep!
Samen met de initiatiefgroep werkt Parteon aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst over het opzetten van een nieuwe Bewonersraad. Wilt u ook meedenken hoe de Bewonersraad er straks uit moet komen te zien? Geef u dan nu op voor de initiatiefgroep. Meedoen met de initiatiefgroep en meedenken over een nieuwe Bewonersraad, betekent niet dat u ook direct in de Bewonersraad zit of hier voor langere tijd aan vastzit. Met deze groep gaat u aan de slag, ondersteund door een externe adviseur, om nieuwe statuten en voorwaarden vast te stellen voor de oprichting van een Bewonersraad. Heeft u interesse? Meld u dan nu aan via infoparteonnl.

 

Deel deze pagina