Een sociale huurwoning zoeken verandert

Publicatiedatum: 02-06-2020

 

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.

Wacht-, zoek- en situatiepunten

Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is.
Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft. De drie situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.

Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijziging. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning.
1.    Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
2.    Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten
3.    Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten
Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. 

Inspraak

Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners in hun eigen gemeente een reactie geven op het voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad en www.socialehuurwoningzoeken.nl.
 

 

Deel deze pagina