Welkom Over Parteon: samen werken aan fijn wonen Actueel Nieuws Bewoners sociaal pension Zaanerf tijdelijk naar Durghorst

Bewoners sociaal pension Zaanerf tijdelijk naar Durghorst

Leestijd: 3 min

Update 26 juni 2014

Voormalig zorgcentrum Durghorst in Krommenie wordt momenteel bewoond door 50 anti-kraakbewoners via leegstandbeheerder Camelot. 35 van deze anti-kraakbewoners hebben maandag 2 juni 2014 een opzeggingsbrief ontvangen, met de officiële opzegtermijn van één maand.

De bewoners van het Sociaal Pension Zaanerf aan de Westzijde in Zaandam komen namelijk tijdelijk in Durghorst te wonen, voor een periode van ongeveer drie maanden. Het Leger des Heils vangt in Zaanerf  31 dak- en thuislozen op. Deze locatie wordt verbouwd, vandaar dat de huidige bewoners van Zaanerf tijdelijk ergens anders moeten wonen. In overleg met de gemeente Zaanstad, het Leger des Heils en Parteon is gekozen voor tijdelijke huisvesting in Durghorst, vanaf 1 juli 2014.

Durghorst geschikte locatie tijdelijke huisvesting sociaal pension
Op het voormalige zorgcentrum rust een maatschappelijke bestemming en voldoet aan alle voorwaarden waar tijdelijke woonruimte van het Leger des Heils aan moet voldoen. Parteon heeft binnen haar bezit gezocht naar een pand dat ruimte biedt aan een groep van 30 bewoners en snel beschikbaar is. Daarnaast moet de tijdelijke woonruimte een gemeenschappelijke ruimte hebben. Leegstaande (kantoor)gebouwen voldoen niet aan deze voorwaarden, Durghorst wel.
 
Leger des Heils
In Zaanerf verblijven dak- en thuisloze mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder uit de Zaanstreek. De combinatie van begeleiden en wonen staat centraal. Samen met de bewoner wordt toegewerkt naar een grotere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De bewoners zijn fysiek in staat om voor zichzelf te zorgen en werken gemotiveerd aan concrete begeleidingsdoelen en hebben een vorm van dagbesteding. Zaanerf is een 24 uurs voorziening, dus ook in Durghorst is overdag en 's nachts begeleiding en toezicht aanwezig.

Rechten anti-kraakbewoners Durghorst
Parteon kiest er vaak voor om panden die leegstaan, in afwachting van een toekomstige bestemming zoals sloop, renovatie of verkoop, of vanwege andere ontwikkelingen tijdelijk te laten gebruiken als woon- en/of werkruimte. Gebruikers van een tijdelijke woning worden altijd heel goed geïnformeerd over de gevolgen van zo'n tijdelijke gebruikersovereenkomst. Er zijn namelijk nadelen: de periode van gebruik is onzeker en de opzegtermijn is slechts één maand.

Opvang dak- en thuislozen taak van de gemeente
De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor opvang van dak- en thuislozen. Deze taak voert het Leger des Heils in opdracht van gemeente Zaanstad uit. In Zaanstad moet er plek zijn voor mensen die door omstandigheden geen dak en thuis meer hebben. Waar ze terecht kunnen voor onderdak en begeleiding om hun leven weer op de rit te krijgen.

Toekomst Durghorst
Het voormalig zorgcentrum Durghorst is eigendom van Parteon. De woningcorporatie heeft op dit moment zijn nog geen definitieve plannen, vandaar dat Durghorst voor tijdelijke verhuur en huisvesting wordt gebruikt.