Aanpassingen betaalsysteem Parteon

Publicatiedatum: 14-07-2021

Per 1 september a.s. voert Parteon een aantal aanpassingen door in ons betaalsysteem. Dit heeft invloed op de manier waarop sommige huurders de huur aan ons betalen en/of de datum waarop zij de huur betalen. De aanpassingen zorgen voor een efficiënter betalingsproces, waardoor we onder andere beginnende huurachterstanden beter kunnen signaleren en tijdig hulp kunnen bieden aan de betreffende huurders.

Manier van betalen

Parteon hanteert een aantal verschillende manieren waarop huurders hun huurbedrag aan ons over kunnen maken. Dit kan op het moment via automatische incasso, iDeal in Mijn Parteon, overschrijving, betaalmail, pinnen aan de balie of betaalbrief.

Deze laatste betaalwijze, de betaalbrief, komt per 1 september 2021 te vervallen. Een kleine groep huurders betaalt de huur nog op deze manier. Zij ontvangen deze week een brief waarin wij uitleg geven over de verandering, en waarin wij huurders vragen een keuze te maken voor een andere betaalwijze. De betaalwijze van de huurders die geen keuze doorgeven, wordt omgezet naar betaalmail. De huurder ontvangt dan iedere maand een mail met een link om de huur te betalen.

Betaaldatum

Naast het vervallen van de betaalbrief voeren wij een tweede wijziging door in ons betaalsysteem. Op het moment hanteert Parteon nog zeven verschillende betaaldata, maar per 1 september a.s. brengen wij dit terug naar één datum: de eerste van de maand.

Ook deze huurders ontvangen deze week een brief. Daarin geven wij uitleg over de aanpassing van de betaaldata en wat dit voor hen betekent.

Betalingsregeling

Beide aanpassingen, zeker het veranderen van de betaaldatum, kan voor de betreffende huurders een grote impact hebben. Wij zijn ons hiervan bewust en bieden dan ook een betaalregeling aan. In sommige gevallen is mogelijk maatwerk nodig. De aangeschreven huurders kunnen daarover contact met ons opnemen.

Situatie voor veel huurders ongewijzigd

Voor de overgrote meerderheid van onze huurders verandert er niets in de manier waarop zij hun huur betalen en de datum waarop zij de huur betalen, aangezien zij al per de eerste van de maand huur betalen en geen gebruik maken van de betaalbrief.

Deel deze pagina