Werken bij Contact

Uitkomst onderzoeken

Uitkomst onderzoeken

Resultaten april 2016
Leefbaarheid en Betrokkenheid
Lees voor
Resultaten juli 2016
Verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen
Lees voor
Resultaten september 2017
Huurdersparticipatie
Lees voor
Resultaten november 2018
Duurzaamheid
Lees voor