Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Om te zorgen voor een passende woning en huurprijs voor woningzoekenden, zijn er regels opgesteld voor sociale huurwoningen. Alle woningcorporaties in Nederland hanteren deze wettelijk vastgestelde regels voor passend toewijzen. Zo wordt voorkomen dat de huishoudens met de laagste inkomens te duur gaan wonen en dat sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor de juiste huurders.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?
De hoogte van uw inkomen (uit werk of uitkering) is bepalend of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor nieuwe huurcontracten. Lopende contracten blijven gewoon geldig.

U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw verzameld inkomen niet hoger is dan 36.798 euro per jaar. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

Bent u AOW-gerechtigd en bent u met z’n tweeën of meer? Dan geldt als maximale inkomensgrens van 30.400 euro.

Wat is de hoogte van de huurprijs?
De netto huurprijs van sociale huurwoningen is maximaal 710,68 euro per maand.

Huurwoningen tot en met 597,30 euro netto per maand zijn bestemd voor alleenstaanden met een maximaal jaarinkomen van 22.400 euro en tweepersoonshuishoudens met een maximaal jaarinkomen van 30.400 euro.

Gezinnen met drie of meer personen en een verzameld jaarinkomen van 30.400 euro kunnen reageren op huurwoningen tot 640,14 euro.     

Als u een inkomen heeft tussen 22.401 en 36.798 euro, mag u op woningen met een lagere huurprijs reageren. Maar mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor deze woningen.

Waar vind ik het woningaanbod? 

Het woningaanbod van Parteon vindt u op deze website.

 

 

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Waar bestaan de servicekosten uit?

  In de huurverhogingsbrief staan ook de servicekosten vermeld die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak, huismeester en water- of stookkosten. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is dus een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan de betaalde servicekosten? Dan krijgt u geld terug.
  • Zijn de werkelijke kosten hoger dan de betaalde servicekosten? Dan betaalt u dit verschil aan Parteon. 
 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door Parteon. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning die objectief wordt gemeten met een wettelijk vastgesteld puntensysteem; het zogenaamde woningwaarderingsstelstel.

  Hoe beter de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor vrije sector huurwoningen is de maximale huurprijs niet van toepassing.

  Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee bij de puntentelling van uw huurwoning. U heeft er dus belang bij dat de WOZ-waarde klopt. Dat is vooral belangrijk als u al bijna de maximale huurprijs betaalt. De netto huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor de meeste huurders geldt echter dat de netto huur die zij betalen onder de maximale huurprijs ligt. 

   

   

 • Wat is huurliberalisatie?

  Bij huurliberalisatie (vrije sector huurwoningen) heeft de woningcorporatie de vrijheid de huurprijs en de huurverhoging van een woning zelf te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hebben vrije sector huurwoningen ook een maximale huurprijs?

  Nee, bij vrije sector huurwoningen mag de woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Dat gebeurt op basis van marktwerking (vraag en aanbod). Vrije sector huurwoningen zijn woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2018).

 • Wat is het verschil tussen de netto en bruto huur?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen: de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de brutohuur.De netto huur is dus de kale huur ofwel de prijs die u betaalt voor uw woonruimte. 

  Daarnaast betalen veel huurders nog servicekosten. Die bestaan vaak uit kosten voor schoonmaak, huismeester of energie. Dit kunnen voorschotbedragen zijn waarvan de daadwerkelijke kosten achteraf in het voorjaar worden verrekend.

  De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de netto huur. Maar de servicekosten kunnen wel jaarlijks wijzigen. 

Veelgestelde vragen gezinnen middeninkomen

 • Waarom deze regeling?

  Door de Europese regelgeving is het voor de meeste woningzoekenden met een jaarinkomen boven de € 36.798 (prijspeil 2018) niet meer mogelijk een sociale huurwoning te huren. De corporaties doen hier iets aan omdat vooral gezinnen met een laag middeninkomen nu tussen wal en schip vallen: het inkomen is te hoog voor sociale huur en te laag voor de vrije sector huur of een koopwoning.

 • Om welke woningen gaat het?

  De corporaties stellen een deel van hun woningen (met drie of meer kamers) en een huur van € 640,14 tot en met € 710,68 open voor gezinnen met een laag middeninkomen (tussen € 36.798 tot en met € 41.056).

  De beschikbare woningen zijn herkenbaar aan de tekst in de woningadvertentie: 'maximaal inkomen € 36.798' (voor gezinnen max. € 41.056).

 • Ik sta ingeschreven bij WoningNet en wil mijn inschrijving gratis heractiveren. Hoe doe ik dat?

  Woningzoekenden met een inkomen boven € 36.798 (prijspeil 2018) die na 1 januari 2011 hun inschrijving op WoningNet hebben beëindigd, kunnen hun inschrijving gratis heractiveren.

  Stuur een e-mail naar klantcontactcentrum van WoningNet met het verzoek uw inschrijving te heractiveren. Vermeld er bij dat u gebruik maakt van de voorrangsregeling. U krijgt een e-mail zodra uw inschrijving weer is geactiveerd. Voor het betalen van de jaarlijkse verlengingskosten krijgt u apart bericht via e-mail.

  Op de website van WoningNet.nl vindt u hiervoor een contactformulier.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten