Werken bij Contact
Welkom Ik huur Projecten Renovatie, sloop en nieuwbouw Project Rode Buurt

Rode Buurt

Leestijd: 3 min

In Zaanstad is er een groot woningtekort. Bij Parteon vinden we dat alle Zaankanters een eerlijke kans verdienen op een passende en betaalbare woning. Dit doen we door woningen in slechte staat te slopen of renoveren en nieuwe woningen te bouwen. We willen dat er in de komende jaren 20.000 woningen bij komen. Zodat er een divers woningaanbod is voor alle woningzoekenden. Want iedereen verdient een fijn thuis.

Over dit project

De staat van onderhoud van de sociale woningen in de Rode Buurt is onder de maat. Enkele woningen zijn zelfs onbewoonbaar verklaard. Wanneer de huurders hebben ingestemd, gaat Parteon aan de slag met het opknappen en vernieuwen van de Rode Buurt om deze huurders een veilig en fijn thuis te kunnen bieden.

De Rode Buurt is het best bewaarde tuindorp dat dóór arbeiders vóór arbeiders zelf is gebouwd. De buurt sluit in opzet, schaal en architectuur aan bij het groene plantsoen aan de P.L. Takkade/Karl Marxstraat en de oude dorpsbebouwing langs de Zaan. De Rode Buurt is door de gemeente Zaanstad aangewezen als één van de hoogst gewaardeerde cultuurhistorische buurten in Zaanstad.

Belangenafweging

Diverse varianten zijn onderzocht. Bij de keuze voor de aanpak van de Rode Buurt hebben Parteon en gemeente Zaanstad een zorgvuldige afweging gemaakt van de verschillende belangen. Onder meer verduurzaming, woningen voor jongeren en ouderen en behoud van Zaanse identiteit (cultuurhistorisch kader) zijn meegewogen. Ook de belangen en ideeën van bewoners – geïnventariseerd door Parteon – zijn hierin zorgvuldig meegewogen.

De gekozen aanpak

Parteon en de gemeente hebben na deze afweging gekozen voor het grotendeels behouden van de Rode Buurt. Waarbij deze woningen het verhaal van het verleden vertellen, maar ook een duurzame toekomst tegemoet gaan. Dat betekent dat:

  • 70 woningen (aan de Karl Marxstraat, Goeman Borgesiusstraat en de P.L. Takkade) krijgen een hoogniveau-renovatie. Deze woningen gaan minimaal naar label A en worden voorzien van nieuwetijdse voorzieningen. Ook kunnen huurders na afronding van het project kiezen voor zonnepanelen. De voorzieningen hiervoor worden aangelegd.

  • 26 woningen aan de Domela Nieuwenhuisstraat worden vervangen door 24 nieuwe eengezinswoningen die moeten voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen.
    Dat wil zeggen Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dat houdt o.a. in dat de woningen zonder gasaansluiting worden opgeleverd.

Realisatie woningen

De woningen worden gerenoveerd/gebouwd door HSB Bouw uit Volendam. Het renovatieproject start vooralsnog eind 2023 en wordt gefaseerd uitgevoerd. De totale duur van het project is ongeveer twee jaar. De planning van de nieuwbouwwoningen is momenteel nog onzeker.

De huidige bewoners hebben de mogelijkheid terug te keren naar de Rode Buurt. De woningen die overblijven, worden aangeboden via WoningNet zodra ze beschikbaar zijn. 

Wij helpen je graag verder. Neem contact op via participatieparteonnl of telefoonnummer (075) 627 50 00.

Details project

Aannemer HSB Bouw
Architect    Hooyschuur architecten (i.o.v. HSB)
Locatie   

Goeman Borgesiusstraat, Karl Marxstraat, Domela Nieuwenhuisstraat en P.L. Takkade te Zaandijk

Type woningen     Renovatie eengezinswoningen: naar minimaal Label A. Nieuwbouw eengezinswoningen: BENG 
Aantal 94
Doelgroep     82 woningen Sociale verhuur (woningtoewijzing via Woningnet), 12 woningen in de vrije sector (middenhuur)
Start bouw   Laatste kwartaal 2023 (prognose)
Oplevering Laatste kwartaal 2025 (prognose)

Algemeen

Plaats
Zaandijk
Terug naar overzicht