Werken bij Contact
Welkom Ik huur Projecten Renovatie, sloop en nieuwbouw Project De Verkadebuurt

De Verkadebuurt

Leestijd: 3 min

In Zaanstad is er een groot woningtekort. Bij Parteon vinden we dat alle Zaankanters een eerlijke kans verdienen op een passende en betaalbare woning. Dit doen we door woningen in slechte staat te slopen of renoveren en nieuwe woningen te bouwen. We willen dat er in de komende jaren 20.000 woningen bij komen. Zodat er een divers woningaanbod is voor alle woningzoekenden. Want iedereen verdient een fijn thuis.

Over dit project

Op de voormalige sportvelden van Verkade komt een nieuwe woonwijk: de Verkadebuurt. De toekomstige Verkadebuurt ligt langs de Provincialeweg in Zaandam, 400 meter ten noorden van station Zaandam. De locatie wordt aan de oostkant begrensd door de Vaart, aan de westkant door de Provincialeweg. Aan de noordkant is dit door de Papenpadsloot en zuidelijk door het terrein van het bedrijf Goglio.

Het terrein bestaat uit twee deelgebieden

Het noordelijk deel is van Parteon (aan de zijde van het Dik Trompad) en het zuidelijke deel is van de gemeente Zaanstad (aan de zijde van het bedrijf Goglio). De gemeente en Parteon willen hier een woonbuurt ontwikkelen met een mix van ongeveer 470 appartementen en grondgebonden woningen. Op het totale terrein wordt 30% van de woningen in de sociale huursector gerealiseerd.

Stedenbouwkundig plan
In oktober 2019 is het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt door de gemeenteraad vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk en beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen. Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt is geïnspireerd op industriële uitstraling en historie van Verkade.

Planning

Het gedeelte van de gemeente Zaanstad is enkele jaren geleden opgehoogd om het terrein voor te bereiden op de nieuwe woonwijk. Medio 2023 zal ook op het terrein van Parteon een laag grond worden gestort voor de noodzakelijke voorbereiding. De komende periode vinden de voorbereidende werkzaamheden hiervoor plaats. Onder andere het aanwezige groen en de bestaande panden worden verwijderd.

Voor de huidige werkzaamheden is geen kapvergunning nodig. Voor de uitvoering van de werkzaamheden hanteert de hovenier een ecologisch werkprotocol. Dit is een verantwoorde werkwijze voor het snoeien die is opgesteld door een ecologisch adviesbureau.

De vereniging GROENzaans is de gelegenheid geboden om, voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden, een aantal zaailingen (jonge bomen) te oogsten om elders te herplanten. Hier maakt de vereniging gebruik van.

Als de grond medio 2023 wordt gestort, zal deze grond naar verwachting ongeveer een jaar moeten liggen. Afhankelijk van de voortgang van het project worden, zal daarna de verdere ontwikkeling van het terrein plaatsvinden.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Neem contact op via participatieparteonnl of telefoonnummer (075) 627 50 00.

Algemeen

Plaats
Zaandam

Meer informatie

Gemeente Zaanstad: nieuws en stand van zaken
Terug naar overzicht