Geef een verandering in uw persoonlijke situatie aan ons door

Het is denkbaar dat er iets in de samenstelling van uw huishouden verandert; een kind vliegt uit, uw partner overlijdt, u wilt een kamer verhuren of u gaat samenwonen. Een verandering van uw huishoudsituatie kan van invloed zijn op:

 • uw rechten en de plichten als huurder;
 • de hoogte van de huurtoeslag die u ontvangt of dat u juist door de veranderde situatie recht krijgt op huurtoeslag;
 • de jaarlijkse huurverhoging; de hoogte van uw huishoudinkomen bepaalt namelijk of u een extra huurverhoging krijgt.

Wijziging doorgeven regelt u online 

Dit kan via het online formulier wijziging persoonlijke situatie. Meer informatie over verschillende situaties vindt u in de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen trouwen/geregistreerd partnerschap

 • Heeft mijn aanstaande man of vrouw net zoveel rechten als ik?

  Uw (nieuwe) partner wordt automatisch medehuurder als u trouwt, tenzij de door uzelf opgestelde huwelijkse voorwaarden anders bepalen. Door het huwelijk worden beide partners, vanaf dat moment, hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit het huurcontract. Beide partners hebben ook gelijke rechten bij eventuele beëindiging van de huwelijkse staat.

 • Wijzigt mijn huurtoeslag nu ik getrouwd ben?

  Als u huurtoeslag ontvangt, is het verstandig om de Belastingdienst te informeren over uw nieuwe situatie. Het kan zijn dat de verandering van invloed is op de huurtoeslag die u ontvangt.

 • Ik ga trouwen, moet ik dit melden bij Parteon?

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaat, dan moet u dit melden bij Parteon. Dit doet u via het online formulier wijziging persoonlijke situatie. Voor de verwerking van uw aanvraag heeft Parteon de volgende documenten nodig:

  • een kopie van uw legitimatiebewijzen;
  • een kopie van de huwelijksakte/kopie van de akte van partnerregistratie;
  • een uittreksel uit het adressenregister.

   

   

Veelgestelde vragen samenwonen

 • Ik ga samenwonen, welke instanties moet ik nog meer informeren?

  Als u gaat samenwonen moet u dit ook melden bij de Gemeentelijke Basis Administratie. In het geval u huurtoeslag ontvangt kan uw nieuwe persoonlijke situatie van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag. Meldt het daarom ook bij ook bij de Belastingdienst.

 • Ik ga samenwonen. Hebben we gelijke rechten en plichten?

  Uw partner heeft nog niet direct dezelfde rechten en plichten als uzelf. Na 2 jaar samengewoond en een duurzame gemeenschappelijke huishouding te hebben gevoerd, kunt u medehuurderschap aanvragen. Vul hiervoor het online formulier wijziging persoonlijke situatie in. Nadat Parteon uw partner erkend als medehuurder, heeft u beide de rechten en plichten die vanaf dat moment voortvloeien uit het huurcontract. Voor de aanvraag heeft Parteon de volgende documenten nodig:

  • een kopie van uw legitimatiebewijzen;
  • een uittreksel uit het adressenregister waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op het adres samenwoont.

  Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.

 • Ik ga samenwonen, moet ik dit melden aan Parteon?

  Als u gaat samenwonen, heeft u toestemming van Parteon nodig. In principe krijgt u toestemming. In een aantal gevallen niet:

  • Parteon vermoedt dat de inwoning bedoelt is de inwoner uiteindelijk tot hoofdhuurder te bevorderen;
  • er sprake is van overbewoning;
  • er een woonfraude dossier loopt;
  • er al sprake is van overlast;
  • de inwoner niet past bij de doelgroep van het betreffende complex (bijvoorbeeld bij een aanleun- of seniorenwoning).

  U kunt dit eenvoudig regelen via het formulier wijziging persoonlijke situatie.

Veelgestelde vragen in/uitwonende kinderen

Veelgestelde vragen scheiden

Veelgestelde vragen overlijden

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten