Westerkoog

Centraal in Zaanstad en midden in het veenweidelandschap ligt de wijk Westerkoog met circa 6.600 bewoners. De wijk wordt gezien als een typisch voorbeeld van een nieuwbouwwijk uit de jaren zeventig, met een wat grillig karakter en los van de directe omgeving. Groen en water zijn overal aanwezig.

De leeftijdsopbouw weerspiegelt de relatief korte geschiedenis van deze woonwijk met veel eengezinswoningen. Veel mensen vinden Westerkoog een prettige wijk om te wonen. De woonomgeving en de woningen krijgen als geheel een hoog rapportcijfer. Westerkoog beschikt over een winkelcentrum met diverse winkels waaronder een supermarkt. Ook zijn er twee basisscholen en een brede school (voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking) in de wijk.

Binnen Parteon houdt een hele afdeling zich fulltime bezig met de leefbaarheid in de wijken, de medewerkers van deze afdeling richten zich op schoon, heel & veilig. Wat dat precies inhoudt, leest u op de pagina van de complexbeheerders.

Parteon heeft uw medewerking hard nodig om de wijken en complexen leefbaar te houden. Wilt u weten wat u kunt doen voor uw wijk of complex, lees dan alles over Bewonersparticipatie.

Terug naar overzicht