Werken bij Contact

Poelenburg

Poelenburg is een levendige wijk in Zaandam met ruim 8.000 inwoners. Gemeente Zaanstad, de corporaties Parteon, ZVH en Rochdale en diverse andere betrokken organisaties gaan deze wijk de komende jaren extra aandacht geven. Zij nemen maatregelen op diverse terreinen. Er komen meer verschillende en duurzame woningen in Poelenburg en straten en pleinen worden opgeknapt. Ook wordt gewerkt aan verbeterde sociale voorzieningen, die Poelenburgers een beter perspectief bieden op goed onderwijs en werk. De wijkeconomie wordt versterkt door startende en zittende bedrijven te ondersteunen. De wijk heeft al diverse voorzieningen, zoals kleine winkeltjes en meerdere scholen. Recreatiegebied Jagersplas ligt op fietsafstand.

Binnen Parteon houdt een hele afdeling zich fulltime bezig met de leefbaarheid in de wijken, de medewerkers van deze afdeling richten zich op schoon, heel & veilig. Wat dat precies inhoudt, leest u op de pagina van de complexbeheerders.

Parteon heeft uw medewerking hard nodig om de wijken en complexen leefbaar te houden. Wilt u weten wat u kunt doen voor uw wijk of complex, lees dan alles over Bewonersparticipatie.

Terug naar overzicht