Oude Haven

De wijk Oude Haven bestaat uit vier verschillende buurten (Zuiderhout, Havenbuurt, Russische buurt en het Eiland) met allemaal hun eigen karakter. Veel van de ruim 4.400 bewoners ervaren hun buurt als een prettige buurt en bijna 94% is tevreden met de woning. Kortom, een tevreden wijk dus.

In de Havenbuurt hebben corporaties en de gemeente de handen ineen geslagen om de funderingsproblematiek in de wijk aan te pakken. De woningen in deze buurt worden de komende tijd grondig gerenoveerd. Het Eiland is het nieuwste gedeelte van deze wijk en is letterlijk een eiland aan de oevers van de Zaan.

Binnen Parteon houdt een hele afdeling zich fulltime bezig met de leefbaarheid in de wijken, de medewerkers van deze afdeling richten zich op schoon, heel & veilig. Wat dat precies inhoudt, leest u op de pagina van de complexbeheerders.

Parteon heeft uw medewerking hard nodig om de wijken en complexen leefbaar te houden. Wilt u weten wat u kunt doen voor uw wijk of complex, lees dan alles over Bewonersparticipatie.

Terug naar overzicht