Oud Zaandijk

Oud Zaandijk is één van de twee wijken van het dorp Zaandijk. Zaandijk behoort tot de kleinste en jongste dorpen van de Zaanstreek. Het dorp heeft van alle woonplaatsen van de gemeente Zaanstad waarschijnlijk nog de meeste kenmerken van de oude Zaanse bouwstijl. Dat is vooral aan de Zaanoever goed te zien.

Oud Zaandijk, prachtig aan de Zaan gelegen, is een kleine wijk met langs de oude dijk wat grotere woningen. Dwars op deze dijk staan paden, waarlangs kleinere woningen te vinden zijn. Een deel van Oud Zaandijk is beschermd dorpsgezicht en staat bekend om haar hechte dorpsgemeenschap. Veel mensen zijn nauw betrokken bij het wel en wee van ‘hun’ dorp. In Oud Zaandijk wonen ongeveer 3.100 mensen, die vaak in iets oudere huizen wonen. Voor nieuwbouw is in Oud Zaandijk eigenlijk geen plaats meer. Het aantal winkelvoorzieningen neemt af in de wijk. Een aantal winkels is wel op fietsafstand te vinden in de wijk Rooswijk, aan de overkant van de Provincialeweg.

Binnen Parteon houdt een hele afdeling zich fulltime bezig met de leefbaarheid in de wijken, de medewerkers van deze afdeling richten zich op schoon, heel & veilig. Wat dat precies inhoudt, leest u op de pagina van de complexbeheerders.

Parteon heeft uw medewerking hard nodig om de wijken en complexen leefbaar te houden. Wilt u weten wat u kunt doen voor uw wijk of complex, lees dan alles over Bewonersparticipatie.

Terug naar overzicht