Complexbeheerders

De wijktoezichthouders van Parteon heten voortaan complexbeheerders. De naam past beter bij hun huidige taken. Het team complexbeheer richt zich op schoon, heel en veilig houden van de complexen en minder op de wijk. Uiteraard blijft Parteon als woningbouwcorporatie nauw samenwerken met gemeente, politie, GGD en maatschappelijke instanties. 

Complexbeheerder: schoon, heel en veilig
De belangrijkste taak van een complexbeheerder is het schoon en veilig houden van het wooncomplex, de voorzieningen en de directe woonomgeving. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het schoon en veilig houden van het complex. Bij vragen over schoonmaak of reparaties van het complex is de complexbeheerder vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Complexbeheer ziet er op toe dat galerijen en algemene ruimten vrij zijn van bijvoorbeeld, fietsen/- vuilniszakken, zodat  hulpdiensten als brandweer of ambulance de woningen in nood goed kunnen bereiken. 

Complexbeheer: samen, met en door bewoners
Een complexbeheerder verbindt ook de bewoners met elkaar zodat zij zélf in actie komen om situaties op te lossen. De complexbeheerder helpt daarbij door het geven van tips of suggesties.