Werken bij Contact

Assendelft-Noord

Assendelft Noord is één van de twee wijken in het dorp Assendelft. Dit dorp bestaat voor een groot deel uit lintbebouwing, heeft een totale lengte van bijna acht kilometer en loopt dwars door de polders van het Noordzeekanaal tot aan Krommenie. Het dorp heeft veel eengezinswoningen en een relatief jonge bevolking. Assendelft ligt gunstig ten opzichte van diverse uitvalswegen en recreatiegebieden zoals het bos, strand en zee.

Assendelft Noord bestaat voor een groot deel uit de nieuwbouwwijk Saendelft. In totaal zijn hier ongeveer 4.700 woningen gebouwd.

Ook zijn hier voorzieningen zoals basisscholen (openbaar en bijzonder), speelvoorzieningen (zoals een skatebaan), een zorgcentrum (met polikliniek, huisartsen, apotheek), winkelcentrum en welzijnsvoorzieningen (zoals een buurtcentrum en kinderopvang).

Binnen Parteon houdt een hele afdeling zich fulltime bezig met de leefbaarheid in de wijken, de medewerkers van deze afdeling richten zich op schoon, heel & veilig. Wat dat precies inhoudt, leest u op de pagina van de complexbeheerders.

Parteon heeft uw medewerking hard nodig om de wijken en complexen leefbaar te houden. Wilt u weten wat u kunt doen voor uw wijk of complex, lees dan alles over Bewonersparticipatie

Terug naar overzicht

Meergezinswoningen

Aantal: 54
Gemiddelde oppervlakte (m²): 72 m2