Huurprijs bestaat uit twee delen: netto huur en bruto huur

Elke maand betalen huurders de afgesproken huurprijs. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen; netto huur en bruto huur. De netto huur wordt ook wel de kale huur genoemd en is de prijs die u betaalt voor de woonruimte. De bruto huur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten.

Voor uw huurtoeslag is de rekenhuur/subsidiabele huur belangrijk

Waarschijnlijk heeft u ook wel eens van de term rekenhuur of subsidiabele huur gehoord. De huurtoeslag wordt berekend over de reken (subsidiabele) huur. Dit is de netto huur en een aantal servicekosten die u mag mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Bijvoorbeeld elektrakosten en schoonmaakkosten voor de algemene ruimtes.

Servicekosten zijn voor de gemeenschappelijke voorzieningen

Betaalt u ook servicekosten? Hiervan worden de gemeenschappelijke voorzieningen betaald. Denk bijvoorbeeld aan de verlichting in algemene ruimtes, energieverbruik van de lift en het schoonhouden van het trappenhuis.

Servicekosten zijn een voorschot

U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten. Dit is een voorschot; aan het eind van het jaar is het werkelijke verbruik bekend en dus ook de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend. Deze afrekening vindt plaats in het jaar erna, uiterlijk 1 juli.

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Waar bestaan de servicekosten uit?

  In de huurverhogingsbrief staan ook de servicekosten vermeld die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak, huismeester en water- of stookkosten. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is dus een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan de betaalde servicekosten? Dan krijgt u geld terug.
  • Zijn de werkelijke kosten hoger dan de betaalde servicekosten? Dan betaalt u dit verschil aan Parteon. 
 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door Parteon. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning die objectief wordt gemeten met een wettelijk vastgesteld puntensysteem; het zogenaamde woningwaarderingsstelstel.

  Hoe beter de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor vrije sector huurwoningen is de maximale huurprijs niet van toepassing.

  Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee bij de puntentelling van uw huurwoning. U heeft er dus belang bij dat de WOZ-waarde klopt. Dat is vooral belangrijk als u al bijna de maximale huurprijs betaalt. De netto huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor de meeste huurders geldt echter dat de netto huur die zij betalen onder de maximale huurprijs ligt. 

   

   

 • Wat is huurliberalisatie?

  Bij huurliberalisatie (vrije sector huurwoningen) heeft de woningcorporatie de vrijheid de huurprijs en de huurverhoging van een woning zelf te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hebben vrije sector huurwoningen ook een maximale huurprijs?

  Nee, bij vrije sector huurwoningen mag de woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Dat gebeurt op basis van marktwerking (vraag en aanbod). Vrije sector huurwoningen zijn woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2018).

 • Wat is het verschil tussen de netto en bruto huur?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen: de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de brutohuur.De netto huur is dus de kale huur ofwel de prijs die u betaalt voor uw woonruimte. 

  Daarnaast betalen veel huurders nog servicekosten. Die bestaan vaak uit kosten voor schoonmaak, huismeester of energie. Dit kunnen voorschotbedragen zijn waarvan de daadwerkelijke kosten achteraf in het voorjaar worden verrekend.

  De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de netto huur. Maar de servicekosten kunnen wel jaarlijks wijzigen. 

Veelgestelde vragen servicekosten

 • Waarom worden mijn servicekosten per 1 juli gewijzigd?

  De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten het jaar daarvoor.

 • Waarom vindt jaarlijks een verrekening van de servicekosten plaats?

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn. Want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten.

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan u aan servicekosten heeft betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde servicekosten, betaalt u dit verschil aan Parteon. 

 • Ik woon in een flat en betaal ook servicekosten. Wat wordt hiervan betaald?

  In een flat of appartementencomplex betaalt elke bewoner niet alleen maandelijks de huur maar ook servicekosten. Hiervan worden de gemeenschappelijke voorzieningen betaald. Denk aan verlichting in algemene ruimtes, energieverbruik, de lift en het schoonmaken van het trappenhuis. De servicekosten zijn een voorschot.

Veelgestelde vragen huurverlaging

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  U kunt om drie redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • uw huishoudinkomen is na de inkomensafhankelijke huurverhoging gedaald;
  • bij ernstig achterstallig onderhoud.

  Een huurverlaging kunt u niet met terugwerkende kracht voorstellen. Doe dit minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum doen. Hiervoor geldt namelijk dezelfde termijn als voor Parteon, wanneer wij als verhuurder het voorstel van de huurverhoging doen. Voorbeeld: in februari kunt u een huurverlaging voorstellen per 1 mei (maart en april zitten ertussen).

  Gebruik voor uw huurverlagingvoorstel de modelbrief van de Rijksoverheid. Stuur de modelbrief (per post of e-mail) naar Parteon. Wij laten u, voor de voorgestelde ingangsdatum, weten of wij akkoord of niet akkoord zijn. 

  Is Parteon niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  1. De samenstelling van het huishouden verandert;
  2. Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u direct een huurverlaging voorstellen. 

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuur met uw voorstel (modelbrief) uw Inkomensverklaring(en) mee:

  • Recente Inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van een of meer gezinsleden daalt? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw Inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Een inkomensdaling in 2014 kunt u dus pas medio 2015 aantonen.

  Uitzondering: als het inkomen is gedaald vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maakt Parteon een uitzondering. U kunt dan direct na die inkomensdaling een huurverlaging voorstellen. Gebruikt u hiervoor de modelbrief van de Rijksoverheid.

  Welke stukken moet u, indien van toepassing inleveren? 

  • Inkomensverklaringen van uitkerende instanties (zoals Sociale Verzekeringsbank en Pensioenfonds)
  • Loonstroken
  • Bankafschriften
  • Inkomensverklaring(en) Belastingdienst van de afgelopen twee jaar
  • Bevestiging van uw werkgever als er met u een regeling (zoals een extra bonus) is afgesproken
  • Gegevens over een eventuele uitkering uit een lijfrentepolis 
  • Eventuele andere gegevens die de inkomensdaling onderbouwen

  Let op: het gaat om de inkomensgegevens van alle bewoners!

  Als Parteon uw verzoek afwijst, kunt naar de Huurcommissie stappen. Dat kan alleen met uw definitieve Inkomensverklaring(en) van het jaar waarin u met pensioen ging. U ontvangt de Inkomensverklaring(en) meestal in juni of juli van het volgende jaar. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning.

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij Parteon. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten