Huurdersplatform Parteon zoekt bestuursleden

Bent u betrokken bij de sociale huisvesting in de Zaanstreek en denkt u graag mee over onderwerpen zoals huisvesting voor jongeren, duurzaamheid, wonen & zorg? Dan is een bestuursfunctie bij het Huurdersplatform Parteon wellicht iets voor u! Als bestuurslid vertegenwoordigt u de stem van de huurder in overleg met Parteon. U doet bestuurservaring op en u krijgt cursussen die u helpen uzelf te ontwikkelen tot een goede bestuurder.

Het nieuwe platform vertegenwoordigt de huurders en overlegt straks regelmatig met Parteon over belangrijke zaken zoals het huurbeleid, de servicekosten en de afspraken met de gemeente. Ook geeft zij Parteon namens de huurders advies over allerlei zaken.

Als u zichzelf verkiesbaar wilt stellen, dan stuurt u een e-mail met uw motivatie en een kort curriculum vitae naar de verkiezingscommissie van het Huurdersplatform. Het mailadres van de verkiezingscommissie is: verkiezingscommissiehuurdersplatformparteonnl.

U kunt uw motivatie en cv ook per post sturen naar:

Verkiezingscommissie Huurdersplatform Parteon
Antwoordnummer 338
1520 VB Wormerveer

 

Naast bestuurslid zijn er nog andere manieren om actief te zijn voor het Huurdersplatform van Parteon:

  • Complexvertegenwoordiger

Als complexvertegenwoordiger bent u de stem van uw complex in de vergaderingen van het Huurdersplatform. Als lid van het Platform mag u stemmen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor elk complex is er maximaal één huurder complexvertegenwoordiger. Om complexvertegenwoordiger te worden, heeft u de steun van minimaal vijf procent van u complexgenoten (buren) nodig. U kunt uzelf aanmelden door een bericht te sturen naar infohuurdersplatformparteonnl. Bij dit bericht voegt u de steunverklaringen  (bv. een handtekeningenlijst) van uw buren.

  • Lid van een werkgroep

Het Huurderplatform Parteon gaat werkgroepen vormen die zich bezighouden met discussies over één thema. Denk hierbij aan duurzaamheid, wonen en zorg of de prestatieafspraken met de gemeente. Op dit moment zijn er nog geen werkgroepen. Deze worden pas gevormd als het Huurdersplatform een gekozen bestuur heeft. U kunt al wel aangeven dat u interesse heeft om in een werkgroep plaats te nemen. Hiervoor stuurt u een mail naar infohuurdersplatformparteonnl.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten