Een woning als beloning

In tegenstelling tot veel van hun medestudenten hebben zeven studenten in Zaandam geen hoofdbrekens over het vinden van woonruimte. Vanaf het begin van dit jaar doen ze namelijk mee aan het VoorUit-project: in ruil voor huisvesting zetten zij zich in voor het versterken van de sociale samenhang in hun wijk Poelenburg/Peldersveld. Met succes.

Zo drinken de studenten koffie met zestigplussers uit de buurt en praten met jongeren uit de buurt. Ze organiseren voetbaltoernooitjes en hebben een kookclub voor de jongste wijkbewoners. Tenminste, dat deden ze voor de coronamaatregelen. Nu is het even schakelen, maar de studenten zijn inventief en bedenken ook in coronatijd activiteiten die wél kunnen.

Verbinding in de wijk

De missie van VoorUit: zorgen voor verbinding in wijken. Dat doet zij met een integrale aanpak waarin bewoners, studenten en organisaties zich samen sterk maken voor een sterke community. VoorUit verbindt niet alleen individuen en partijen in de wijk maar draagt ook bij aan de verbinding tussen de academische wereld, de systeemwereld en de leefwereld in de wijken waar ze actief is. Partners committeren zich met VoorUit aan investeren in de wijk en haar bewoners.

Helpen in een gezin

Een van die partners is Parteon. Net als Rochdale en ZVH heeft Parteon een huis beschikbaar gesteld in Poelenburg/Peldersveld waar VoorUiters kunnen wonen. Inmiddels hebben al zeven VoorUit-studenten een thuis gevonden in een van de drie woningen. De studenten doen minimaal 10 uur vrijwilligerswerk in de week. Het grootste deel van de tijd besteden zij aan het organiseren van activiteiten, maar 2 uur per week besteden zij aan contact met een gezin of een persoon in de wijk. Dit is hun zogeheten contactgezin, waar ze regelmatig langsgaan om te helpen of een hapje mee te eten. Om alles in goede banen te leiden overleggen de studenten met het sociaal wijkteam.

Gratis woonruimte, maar bovenal veel waardering

De reacties van mensen uit de wijk zijn positief. En Parteon is blij dat ze een steentje bij kunnen dragen aan een prettige woonomgeving voor de bewoners uit Poelenburg/ Peldersveld, maar uiteraard ook voor de nieuwe bewoners: de studenten. Van een VoorUiter wordt wel wat verwacht, maar daar krijgen ze iets heel moois voor terug: ja, gratis woonruimte, maar bovenal een stukje levenservaring én heel veel waardering van iedereen uit de buurt.