Werken bij Contact

Klacht melden bij Parteon

Klacht melden bij Parteon

 

Geef aan wat er mis ging, wie erbij betrokken waren, wanneer het plaatsvond en welke stappen u heeft ondernomen. Vertel ook welke oplossing u verwacht.

U krijgt eerst een ontvangstbevestiging van uw klachtmelding. Uw klacht wordt behandeld door de leidinggevende van de betrokken medewerker. Vervolgens ontvangt u van de leidinggevende binnen tien werkdagen schriftelijk een reactie/besluit op uw klacht.

 

Klacht melden