Werken bij Contact

Klacht melden bij de interne klachtencommissie

Interne klachtencommissie

Bent u niet tevreden met het antwoord van Parteon? Leg dan uw klacht voor aan de interne klachtencommissie. Dat kan via het formulier interne klachtencommissie. Een klacht moet binnen een half jaar na het voorval waarop de klacht betrekking heeft ingediend worden. Niet ontvankelijke klachten (klachten die niet aan alle voorwaarden voldoen) worden niet in behandeling genomen, bekijk het geschillenreglement.

Klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie