Klacht melden bij de externe geschillencommissie

Niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht indienen bij de externe geschillencommissie (de huurder levert zelf het dossier aan via de website). Gebruik hiervoor het formulier geschillencommissie.

De externe geschillencommissie is het sluitstuk van de klachtenbehandeling en heeft tot taak advies uit te brengen aan directie/bestuur van de corporatie over de bij de commissie ingediende klachten. De externe geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u er met de corporatie niet uitkomt.

Klacht voorleggen aan de geschillencommissie
Zoekt u
Klachtenreglement Formulier geschillencommissie