Compliment geven of suggestie doen

Van complimenten kunnen wij leren. En ook van 'hoe het beter kan'. Gebruik hiervoor het formulier Complimenten & Klachten. Alvast bedankt voor uw moeite!

Klacht melden

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. U bent het bijvoorbeeld niet eens met de afhandeling van een (reparatie)verzoek of ervaart een probleem met een medewerker.  

Beschrijf uw klacht in het formulier Complimenten & Klachten. Geef aan wat er mis ging, wie erbij betrokken waren, wanneer het plaatsvond en welke stappen u heeft ondernomen. Vertel ook welke oplossing u verwacht. In de klachtenprocedure hieronder staat hoe wij met uw klacht omgaan.
LET OP: voor het melden van klachten over overlast of woonfraude geldt een andere procedure, zie Overlast en Woonfraude.

Klachtenprocedure in vier stappen

Stap 1
Meld uw klacht bij Parteon (zie 'Klacht melden' hierboven). Uw klacht wordt behandeld door de betrokken medewerker en zijn of haar leidinggevende. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen (na de ontvangstbevestiging) krijgt u onze reactie op uw klacht.   

Stap 2
Bent u niet tevreden met het antwoord van Parteon? Leg uw klacht voor aan de interne klachtencommissie. Lees de Veelgestelde vragen interne klachtencommissie onder dit bericht.

Stap 3
Niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Lees de Veelgestelde vragen Geschillencommissie onder dit bericht.

Stap 4
Heeft u de stappen 1 t/m 3 doorlopen en bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechter. 

Welke klachten behandelen wij niet?
Klachten over de hoogte van de huurprijs of servicekosten behandelen wij niet. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de huurcommissie.

Veelgestelde vragen klachtenafhandeling

 • Wat is een klacht?

  Een klacht is een uiting van ontevredenheid en kan over verschillende dingen gaan. Met een klacht bedoelen wij elke melding waarin u aangeeft dat er niet aan uw verwachtingen is voldaan. Het gaat dus over de prestatie of het functioneren van Parteon en haar medewerkers. Zoals bijvoorbeeld het niet correct afhandelen van een reparatieverzoek, de kwaliteit van onze dienstverlening of een probleem met een medewerker van Parteon.

 • Hoe verloopt de klachtenprocedure?

  Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een reactie. De interne klachtencommissie beoordeelt of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting om uw klacht toe te lichten, of dat een andere oplossing geboden kan worden. Als er een hoorzitting komt, zijn hierbij de twee leden van de interne klachtencommissie aanwezig, de leidinggevende en/of medewerker van de betreffende afdeling(en) en u met eventuele (juridische) ondersteuning. Na de hoorzitting doet de interne klachtencommissie binnen vijf werkdagen schriftelijk uitspraak.

 • Neemt Parteon elke klacht in behandeling?

  Nee, in een aantal gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Dit is wanneer:

  • De klacht bij een gerechtelijke instantie of de Huurcommissie in behandeling is.
  • De klacht al uit handen is gegeven aan een deurwaarder of advocaat.
  • De klacht gaat over de hoogte van uw huurprijs of servicekosten.
  • De klacht gaat over warmtelevering. Hiervoor dient u zich te wenden tot de Geschillencommissie in Den Haag.

   

   

 • Ik heb een klacht ingediend maar ik ben het niet eens met de oplossing. Wat kan ik doen?

  Wanneer u er met ons niet uitkomt of u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u uw klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie. U dient zelf uw klacht schriftelijk in bij de interne klachtencommissie en stuurt dit naar Parteon, t.a.v. Interne klachtencommissie of via mail: info@parteon.nl. De interne klachtencommissie reageert binnen drie werkdagen.

 • Ik heb een klacht over woonruimteverdeling, waar kan ik terecht?

  Over de toewijzing van huurwoningen door de Zaanse woningcorporaties zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties in de zogenaamde Regionale huisvestingsverordening. Als u een klacht hebt over de Regionale huisvestingsverordening en tegen het wel of niet verstrekken van een huisvestingsvergunning kan bezwaar ingediend worden bij de gemeente. Zaanstad. Contact neemt u op via telefoonnummer 14 075 of voor meer informatie kunt u terecht op de website van gemeente Zaanstad.

Veelgestelde vragen interne klachtencommissie

 • Wat kan de interne klachtencommissie voor mij doen?

  De interne klachtencommissie bekijkt of de afhandeling van uw klacht zorgvuldig is verlopen. Op basis hiervan beoordeelt de klachtencommissie of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting of een andere oplossing geboden kan worden. Hierna doet de interne klachtencommissie een uitspraak. Als u het niet eens bent met deze uitspraak, is er sprake van een geschil. U kunt dan uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

 • Hoe verloopt de procedure bij de interne klachtencommissie?

  Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een reactie. De interne klachtencommissie beoordeelt of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting om uw klacht toe te lichten, of dat een andere oplossing geboden kan worden. Als er een hoorzitting komt, zijn hierbij de twee leden van de interne klachtencommissie aanwezig, de leidinggevende en/of medewerker van de betreffende afdeling(en) en u met eventuele (juridische) ondersteuning. Na de hoorzitting doet de interne klachtencommissie binnen vijf werkdagen schriftelijk uitspraak.

 • Wat is het adres van de interne klachtencommissie?

  Interne Klachtencommissie Parteon
  Postbus 22
  1520 AA WORMERVEER
  Of stuur een e-mail naar infoparteonnl

Veelgestelde vragen Geschillencommissie

 • Wat kan de Geschillencommissie voor mij doen?

  Als u het niet eens bent met het besluit van de interne klachtencommissie dan is er sprake van een geschil. U kunt dan uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

 • Waar kan ik het formulier vinden, om een klacht bij de Geschillencommissie in te dienen?

  Het meldingsformulier van de Geschillencommissie staat op de website van Parteon. U kunt alle gegevens online invullen en het formulier gelijk digitaal verzenden.

 • Hoe is de procedure van de Geschillencommissie?

  1. Binnen zes maanden klacht indienen
  U dient zelf uw klacht in, binnen zes maanden na het voorval waarover u een klacht heeft. Vul hiervoor het online meldingsformulier van de Geschillencommissie in. Belangrijk is dat de klacht volledig door de corporatie (en de interne klachtencommissie van de corporatie) is afgehandeld.

  2. U krijgt reactie van de Geschillencommissie
  Binnen vijf werkdagen ontvangt u van de Geschillencommissie een ontvangstbevestiging.

  In het geschillenreglement leest u meer over welke klachten in behandeling genomen worden.

  3. Hoorzitting
  Als uw klacht ontvankelijk is, volgt er een hoorzitting. U krijgt de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten en u mag zich door iemand laten bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. Ook Parteon wordt in de gelegenheid gesteld haar mening te geven. 

  4. Geschillencommissie bespreekt uw klacht
  Uw geschil wordt besproken in de Geschillencommissie. Binnen vier weken brengt de commissie een advies uit aan de directie van Parteon. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Vervolgens ontvangt u binnen twee weken na het uitbrengen van het advies van de Geschillencommissie schriftelijk bericht over het definitieve besluit. U ontvangt het bericht van Parteon. De directie van Parteon mag alleen gemotiveerd van het advies van de commissie afwijken.

   

   

 • Ik ben het niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie. Waar kan ik terecht?

  Als u het niet eens bent met het besluit van de interne klachtencommissie dan is er sprake van een geschil. U kunt dan naar de Geschillencommissie stappen.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten