Parteon zet zich in voor goed en betaalbaar wonen. Wij kunnen onze dienstverlening blijven verbeteren via onder andere uw compliment, suggestie en/of klacht. Hieronder is uitgelegd hoe en waar u die kunt indienen. Als u daarnaast nog vragen heeft, lees dan de meestgestelde vragen helemaal onderaan de pagina.

Een compliment of suggestie geven

Heeft een medewerker of afdeling volgens u een compliment verdiend? Heeft u een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren? Laat het ons weten! Dat kan via het formulier Complimenten & Klachten of mail naar infoparteonnl.

Een klacht melden

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. U bent het bijvoorbeeld niet eens met de afhandeling van een (reparatie)verzoek of u ervaart een probleem met een medewerker. Meld dan uw klacht via het formulier Complimenten & Klachten of mail naar infoparteonnl.

Geef aan wat er mis ging, wie erbij betrokken waren, wanneer het plaatsvond en welke stappen u heeft ondernomen. Vertel ook welke oplossing u verwacht. Uw klacht wordt behandeld door de betrokken medewerker en zijn of haar leidinggevende. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen (na de ontvangstbevestiging) krijgt u onze reactie op uw klacht.

Niet tevreden met ons antwoord?

Bent u niet tevreden met het antwoord van Parteon? Leg dan uw klacht voor aan de Interne Klachtencommissie. Dat kan via het formulier Interne Klachtencommissie. De Interne Klachtencommissie bekijkt of de afhandeling van uw klacht zorgvuldig is verlopen. Om dit te toetsen kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek. De Interne Klachtencommissie doet schriftelijk uitspraak.

Komt u er niet uit met Parteon?

Niet eens met de uitspraak van de Interne Klachtencommissie? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Gebruik hiervoor het Formulier Geschillencommissie. De Geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u er met Parteon niet uitkomt. U moet dus eerst uw klacht bij Parteon hebben ingediend.

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie of een rechtzaak beginnen.

Melden van overige klachten 

 • Een technische klacht, ofwel reparatieverzoek, kunt u direct melden via het klantportaal Mijn Parteon.
 • Voor klachten over de hoogte van de huurprijs of servicekosten verwijzen wij u naar de website van de Huurcommissie.
 • Als u overlast van uw buren heeft en u komt er samen niet uit, dan kunt u terecht bij Beter Buren. Zij werken met vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid als bemiddelaars bij conflicten. 
 • Over de toewijzing van huurwoningen zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en Zaanse woningcorporaties. Dit is geregeld in de zogenaamde Regionale huisvestingsverordening. Als u hierover een klacht heeft, kunt u terecht bij gemeente Zaanstad.
 • Een huurwoning leeg laten staan, hennepplanten kweken of tijdelijk verhuren aan toeristen. Dit is allemaal onrechtmatig gebruik van een huurwoning en wordt als woonfraude gezien. Melden kunt u anoniem doen via het Formulier melden woonfraude.  

Veelgestelde vragen klachtenafhandeling

 • Wat is een klacht?

  Een klacht is een uiting van ontevredenheid en kan over verschillende dingen gaan. Met een klacht bedoelen wij elke melding waarin u aangeeft dat er niet aan uw verwachtingen is voldaan. Het gaat dus over de prestatie of het functioneren van Parteon en haar medewerkers. Zoals bijvoorbeeld het niet correct afhandelen van een reparatieverzoek, de kwaliteit van onze dienstverlening of een probleem met een medewerker van Parteon.

 • Hoe verloopt de klachtenprocedure?

  Uw klacht wordt behandeld door de betrokken medewerker en zijn of haar leidinggevende. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen (na de ontvangstbevestiging) krijgt u onze reactie op uw klacht.

 • Neemt Parteon elke klacht in behandeling?

  Nee, in een aantal gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Dit is wanneer:

  • De klacht bij een gerechtelijke instantie of de Huurcommissie in behandeling is.
  • De klacht al uit handen is gegeven aan een deurwaarder of advocaat.
  • De klacht gaat over de hoogte van uw huurprijs of servicekosten.
  • De klacht gaat over burenoverlast.
  • De klacht gaat over de toewijzing van huurwoningen
  • De klacht gaat over woonfraude ofwel het onrechtmatig gebruik van een huurwoning
  • De klacht gaat over warmtelevering. Hiervoor dient u zich te wenden tot de Geschillencommissie in Den Haag.

   

   

 • Ik heb een klacht ingediend maar ik ben het niet eens met de oplossing. Wat kan ik doen?

  Wanneer u er met ons niet uitkomt of u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u uw klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie. Gebruik hiervoor het formulier Interne Klachtencommissie of mail naar infoparteonnl. De Interne Klachtencommissie reageert binnen drie werkdagen.

Veelgestelde vragen interne klachtencommissie

 • Wat kan de interne klachtencommissie voor mij doen?

  De interne klachtencommissie bekijkt of de afhandeling van uw klacht zorgvuldig is verlopen. Op basis hiervan beoordeelt de klachtencommissie of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting of een andere oplossing geboden kan worden. Hierna doet de interne klachtencommissie een uitspraak. Als u het niet eens bent met deze uitspraak, is er sprake van een geschil. U kunt dan uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

 • Hoe verloopt de procedure bij de interne klachtencommissie?

  Na het indienen van uw klacht via het formulier Interne Klachtencommissie ontvangt u binnen drie werkdagen een reactie. De interne klachtencommissie beoordeelt of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting om uw klacht toe te lichten, of dat een andere oplossing geboden kan worden. Als er een hoorzitting komt, zijn hierbij de twee leden van de interne klachtencommissie aanwezig, de leidinggevende en/of medewerker van de betreffende afdeling(en) en u met eventuele (juridische) ondersteuning. Na de hoorzitting doet de interne klachtencommissie binnen vijf werkdagen schriftelijk uitspraak.

 • Ik ben het niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie. Waar kan ik terecht?

  Als u het niet eens bent met het besluit van de interne klachtencommissie dan is er sprake van een geschil. U kunt dan naar de Geschillencommissie stappen.

Veelgestelde vragen Geschillencommissie

 • Wat kan de Geschillencommissie voor mij doen?

  Als u het niet eens bent met het besluit van de interne klachtencommissie dan is er sprake van een geschil. U kunt dan uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

 • Waar kan ik het formulier vinden, om een klacht bij de Geschillencommissie in te dienen?

  Het meldingsformulier van de Geschillencommissie kunt u online invullen en gelijk digitaal verzenden.

 • Hoe verloopt de procedure van de Geschillencommissie?

  1. Binnen zes maanden klacht indienen
  U dient zelf uw klacht in, binnen zes maanden na het voorval waarover u een klacht heeft. Vul hiervoor het online meldingsformulier van de Geschillencommissie in. Belangrijk is dat de klacht volledig door de corporatie (en de interne klachtencommissie van de corporatie) is afgehandeld.

  2. U krijgt reactie van de Geschillencommissie
  Binnen vijf werkdagen ontvangt u van de Geschillencommissie een ontvangstbevestiging.

  In het geschillenreglement leest u meer over welke klachten in behandeling genomen worden.

  3. Hoorzitting
  Als uw klacht ontvankelijk is, volgt er een hoorzitting. U krijgt de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten en u mag zich door iemand laten bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. Ook Parteon wordt in de gelegenheid gesteld haar mening te geven. 

  4. Geschillencommissie bespreekt uw klacht
  Uw geschil wordt besproken in de Geschillencommissie. Binnen vier weken brengt de commissie een advies uit aan de directie van Parteon. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Vervolgens ontvangt u binnen twee weken na het uitbrengen van het advies van de Geschillencommissie schriftelijk bericht over het definitieve besluit. U ontvangt het bericht van Parteon. De directie van Parteon mag alleen gemotiveerd van het advies van de commissie afwijken.

   

   

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten