Wat is asbest en wanneer is het gevaarlijk?
Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal vanwege de duurzame en slijtvaste eigenschappen. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u boort, schuurt, zaagt of bewerkingen toepast in een woning waar asbest zit.
Toch zijn de gezondheidsrisico's meestal kleiner dan gedacht. Het is wel belangrijk dat u weet wat asbest is en waar u op moet letten. Lees daarom de folder 'Asbest in uw woning' goed door.

Hoe gaat Parteon om met asbest?
De laatste jaren is er veel gewijzigd in de wet- en regelgeving. Er zijn steeds strengere eisen voor asbestinspecties en voor het verwijderen van asbest. Parteon bouwt voort op de regelgeving, ook wat de informatie naar onze huurders betreft. Een van onze taken is het uitvoeren van asbestinspecties bij steeds een aantal woningen of wooncomplexen met als doel: in kaart brengen waar in ons totale woningbezit asbest zit. De betrokken huurders worden vóór een asbestinspectie geïnformeerd. Ook ontvangen zij een brief als de resultaten van de inspectie bekend zijn.

Gaat u klussen of vloerbedekking verwijderen?
Neem voor uw eigen veiligheid contact op met Parteon (zie gegevens hierboven). Onder vloerbedekking kan namelijk asbest zitten. Zelf asbest verwijderen is gevaarlijk en zelfs verboden. Dit geldt ook voor als u gaat klussen in een woning waar u niet van op de hoogte bent of er asbest zit.

Veelgestelde vragen asbest algemeen

 • Wat is asbest?

  Asbest werd voornamelijk gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

 • Wordt asbest nu nog gebruikt?

  Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.
  Het gebruik van  alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 in Nederland verboden.

 • Waarom werd asbest vroeger zoveel gebruikt?

  Asbest werd voornamelijk gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Daarnaast was het goedkoop.

Veelgestelde vragen asbestonderzoek Parteon

 • Wat betekent 'asbestverdacht'?

  Een asbestverdachte woning is elke woning die voor 1994 is gebouwd. Een woning is asbestverdacht omdat tijdens de bouw van de woning misschien asbesthoudend materiaal is gebruikt.

 • Mag ik in mijn huis zijn als ze mijn woning onderzoeken op asbest?

  Ja, dat mag. De asbestinventarisatie levert geen gevaar op voor de gezondheid. Voorwaarde voor een asbestinventarisatie is 'onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten binnen de woning'. Het gaat om een gedegen inspectie tot in alle gaten en hoeken.

 • Kan ik in mijn huis blijven wonen als er asbest in zit?

  Bij de asbestinventarisatie wordt gekeken waar asbest zit en of het gevaar oplevert voor de gezondheid. Asbest dat gevaar oplevert voor de gezondheid, wordt direct verwijderd.

  Risicoklasse 1
  Laag risico, geen onmiddellijke actie. Verwijderen bij renovatie/sloop werkzaamheden.

  Risicoklasse 2
  Normaal risico, geen onmiddellijke actie. Verwijderen bij geplande onderhoudwerkzaamheden.

  Risicoklasse 3
  Hoog risico, onmiddellijke actie: verwijderen

 • Onderzoekt Parteon echt alle woningen op asbest?

  Parteon onderzoekt de woningen steekproefsgewijs. In een straat of complex met identieke woningen kan dit prima. De woningen zijn tegelijkertijd gebouwd en dezelfde materialen zijn gebruikt. In een straat of complex wordt een aantal woningen onderzocht. De uitkomsten van de steekproef zijn van toepassingen op alle woningen in die straat of complex van hetzelfde type.

Veelgestelde vragen asbestverwijdering

 • Is mijn woning veilig als het asbest is verwijderd?

  Beslist. De gespecialiseerde bedrijven verwijderen het asbest volgens wettelijke regels. De ruimte waarin ze werken, schermen ze hermetisch af. Hierdoor kunnen de vezels niet naar buiten. De woning wordt na het verwijderen van asbest grondig gereinigd waardoor er geen asbestvezels achterblijven. Dit wordt ook gecontroleerd door een gespecialiseerd laboratorium.

 • Moet ik mijn huis uit als asbest wordt verwijderd?

  Dit is afhankelijk van waar het asbest is aangetroffen en of het materiaal hechtgebonden is of niet.
  Het verwijderen van asbest kan onder verschillende omstandigheden plaatsvinden: in de open lucht, in een compartimentering of in een gesloten zak. De saneerder stelt een werkplan op van de asbestverwijdering en bepaalt of dit in bewoonde toestand kan plaatsvinden.

 • Waarom wordt niet alle asbest direct verwijderd?

  Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Als het in goede staat is én niet wordt bewerkt, levert het geen gevaar op. Als losgebonden asbest goed is afgeschermd, hoeft het ook niet direct verwijderd te worden. Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten.

 • Waarom dragen de mensen die asbest verwijderen, witte pakken?

  Deze mensen werken elke dag met asbest. Er is dus veel kans op besmetting. Na elke klus gaan de witte pakken weer uit. Dit voorkomt dat werknemers door hun werkkleding asbestvezels mee naar buiten of naar huis nemen. Het kan er bedreigend uitzien maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

Veelgestelde vragen asbest en mijn gezondheid

 • Wat moet ik doen als ik asbest aantref in mijn woning?

  Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Uw vermoeden van asbest kunt u het beste melden bij Parteon.
  Neem geen risico en neem ook als u twijfelt altijd contact op met Parteon.

 • Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondheid?

  Losgeraakte asbestvezels kunnen bij inademing gezondheidsproblemen veroorzaken. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. De kans op ziekte is zeer klein als men maar korte tijd in aanraking is geweest met asbest.

 • Ik heb in asbest geboord, word ik nu ziek?

  Asbest kan schadelijk voor uw gezondheid zijn als losgeraakte vezels worden ingeademd. De kans hangt af van de hoeveelheid vezels die zijn ingeademd. Mensen die jarenlang veel asbesthoudend stof hebben ingeademd, lopen het grootste risico. Voor mensen die éénmalig of gedurende korte tijd in contact komen met asbestvezels is het risico heel erg klein.

 • Wanneer onstaan klachten, veroorzaakt door asbest?

  Dat is moeilijk te zeggen. Meestal ontstaan klachten tussen de 20 en 40 jaar na het inademen van asbestvezels.

 • Hoelang moet je zijn blootgesteld om van asbest ziek te worden?

  Dat is niet vooraf te zeggen. In theorie kan elke blootstelling aan asbest, asbestziekten veroorzaken. Het risico wordt groter als er meer vezels zijn ingeademd.

 • Loop ik gevaar als er in de woning naast mij asbest wordt verwijderd?

  De ruimte waarin asbest wordt verwijderd, wordt goed afgeschermd. Hierdoor kunnen de vezels niet naar buiten. Nadat het asbest uit de woning is gehaald,wordt de woning grondig gereinigd. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de woning én de omgeving door een gespecialiseerd laboratorium gecontroleerd op asbest.

Veelgestelde vragen asbest, wat kan ik zelf doen?

 • Hoe herken ik asbest?

  Of materiaal asbest bevat is eigenlijk niet te zien. Doe daarom altijd voorzichtig met materiaal dat u niet kent. Twijfelt u? Neem dan altijd vooraf contact op met Parteon om te overleggen.
  Voor meer informatie over mogelijk asbest in en rond uw woning de speciale website van de overheid raadplegen.

 • Wat moet ik doen als ik denk dat er asbest in mijn woning zit?

  Het is lastig om asbest te herkennen. Als u denkt dat in uw woning asbesthoudend materiaal zit, meldt u dit bij Parteon. Zij adviseren u wat u kunt doen of maken een afspraak met een specialist. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten